SYSTEMY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO
I PRODUCENTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ

Przemysł gumowy i chemiczny

Dla tej branży wytwarzamy maszyny do nalewania płynów w butelki oraz konfekcjonowania substancji chemicznych w opakowania jednostkowe. Konstruujemy urządzenia pomocnicze do procesu głównego: jak transportery, podajniki i inne urządzenia.
Produkujemy stanowiska montażowe (wiercenie, cięcie, zakłądanie klipsów), maszyny testujące i kontrolne oraz specjalistyczne urządzenia związane z technologią wytwarzani (nakładanie i zgrzewania filii; transport ssawkami podciśnieniowymi). Dostarczamy złożone pomiarowe stanowiska laboratoryjne jak również proste oprzyrządowania wspomagające pracownika podczas montażu.

Testy detali

Budujemy automatyczne maszyny montażowe oparte o stoły obrotowe stanowiskowe do montażu i konfekcjonowania komponentów . Systemy takie to półautomatyczne urządzenia z częściowym ręcznym załadunkiem elementów do gniazda montażowego wyposażone w bariery bezpieczeństwa oraz zespół rynien wyjściowych z selekcją produktów na dobre/złe.

Wspólnie z firmą TRUMPF jesteśmy w stanie wdrożyć w Państwa Firmie system znakowania produkcji metodą laserową (znakowarki laserowe).

Zakres usług

Urządzenia montażowe wytwarzane przez naszą firmę bardzo często są wyposażane w systemy pomiarowe oraz kontrolne: typową aplikacją samodzielnego testu jest sprawdzenie relacji siły i przemieszczenia podczas procesu montażu (kontrola siły i drogi).

Maszyny montażowe budowane przez PROMATIK są wyposażane w systemy smarowania komponentów przed montażem. Są to smarowania oparte o mgłę olejową podawaną w stronę narzędzia lub smar stały aplikowany punktowo bezpośrednio przed montażem na komponenty.

Produkujemy przemysłowe zgrzewarki z gorącą płytą. Urządzenia do zgrzewania wyposażone są w ruchomą obustronną płytę grzewczą oraz narzędzie dedykowane do danego produktu. Urządzenia do zgrzewania wyposażone w gorącą płytę umożliwiają zgrzewanie zbiorników samochodowych, złącz kanalizacyjnych i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.