PRZEMYSŁ:

Przemysł samochodowy

Produkujemy stanowiska montażowe, maszyny testujące i kontrolne oraz specjalistyczne urządzenia związane z technologią wytwarzania. Dostarczamy złożone pomiarowe stanowiska laboratoryjne jak również proste oprzyrządowania wspomagające pracownika podczas montażu.

 

Wśród typowych produkowanych przez nas stanowisk dla przemysłu samochodowego wymienić należy urządzenia montażowe wyposażone w:

 

– podzespoły do skręcania automatycznego wyposażone w pomiar kąta i momentu obrotowego (stosujemy DEPRAG, BOSCH, ATLAS COPCO, GEORGES RENAULT, DOGA),

– nitownice radialne (orbitalne), nitownice obrotowe z nitowaniem pojedynczym lub wielopunktowym jednocześnie (preferowany dostawca nitownic BALTEC),

– maszyny do montażu i autotestu szczelności komponentów po montażu

(w oparciu o aparaty ATEQ),

– maszyny montażowe do wciskania, zaciskania, tzw. toxowania, prasowania oraz inne związane z procesem technologicznym klienta.

 

Urządzenia montażowe wytwarzane przez naszą firmę bardzo często są wyposażane w systemy pomiarowe oraz kontrolne: typową aplikacją samodzielnego testu jest sprawdzenie relacji siły i przemieszczenia podczas procesu montażu (kontrola siły i drogi).Maszyny montażowe budowane przez PROMATIK są wyposażane w systemy smarowania komponentów przed montażem (DOPAG, LINCOLN). Są to smarowania oparte o mgłę olejową podawaną w stronę narzędzia lub smar stały aplikowany punktowo bezpośrednio przed montażem na komponenty.Produkujemy przemysłowe zgrzewarki z gorącą płytą. Urządzenia do zgrzewania wyposażone są w ruchomą obustronną płytę grzewczą oraz narzędzie dedykowane do danego produktu. Urządzenia do zgrzewania wyposażone w gorącą płytę umożliwiają zgrzewanie zbiorników samochodowych, złącz kanalizacyjnych i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Testy detali

PROMATIK konstruuje i dostarcza dla przemysłu samochodowego urządzenia testowe sprawdzające produkt gotowy. Te zaawansowane systemy testowe wyposażone są w przyrządy oraz urządzenia pomiarowe do wszechstronnego testu funkcjonalnego oraz charakterystyki działania produktu gotowego.

 

Wśród typowych produkowanych przez nas stanowisk kontrolnych dla przemysłu samochodowego wymienić należy urządzenia zapewniające:

 

– sprawdzenie momentów obrotowych i kątów działania samochodowych przełączników obrotowych (BURSTER, STEIGER MOHILO);

– pomiar charakterystyki działania (rezystancja-położenie) potencjometrów samochodowych (RESISTOMAT);

– test funkcjonowania produktu oraz trwałe oznakowanie produktu;

– kontrola wymiarów i kompletności wykonania produktu gotowego i sprawdzenie oznakowania mikroudarowego (datamatrix LEUZE lub COGNEX) oraz wydrukowanie samoprzylepnej etykiety dla klienta (ZEBRA);

– pomiary elektryczne obwodów elektronicznych, pomiary natężenia prądu, napięcia elekrycznego, testy przejścia elektrycznego, kontrola parametrów rezystancji oraz izolacji, test dielektryczny (testy wykonywane przy pomocy podzespołów budowanych we własnym zakresie);

– test szczelności (poprzez sprawdzenie wartości wycieku ATEQ) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe METRONIC);

– badanie szczelności (spadek ciśnienia w zamkniętym zbiorniku-„objętości”) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe METRONIC);

– test funkcjonalny produktu w wersji finalnej, sprawdzenie kompletności montażu oraz znakowanie laserowe przy pomocy znakowarek SUNXPRODUKCJA STANOWISK DLA BRANŻY AGD

Zakres usług

Produkujemy stanowiska montażowe, maszyny testujące i kontrolne oraz specjalistyczne urządzenia związane z technologią wytwarzania. Dostarczamy złożone pomiarowe stanowiska laboratoryjne jak również proste oprzyrządowania wspomagające pracownika podczas montażu.

 

Konstruujemy stanowiska montażowe oraz urządzenia pomocnicze do procesu montażowego.

 

– podzespoły do skręcania automatycznego wyposażone w pomiar kąta i momentu obrotowego (stosujemy DEPRAG, BOSCH);

– nitownice radialne (orbitalne), nitownice obrotowe z nitowaniem pojedynczym lub wielopunktowym jednocześnie (preferowany dostawca nitownic BALTEC);

– maszyny do montażu i autotestu szczelności komponentów po montażu (w oparciu o aparaty ATEQ);

– maszyny montażowe do wciskania, zaciskania, tzw. toxowania, prasowania oraz inne związane z procesem technologicznym klienta.

 

Urządzenia montażowe wytwarzane przez naszą firmę bardzo często są wyposażane w systemy pomiarowe oraz kontrolne: typową aplikacją samodzielnego testu jest sprawdzenie relacji siły i przemieszczenia podczas procesu montażu (kontrola siły i drogi).Aplikacje testowe stosują m.in.:

– test szczelności (poprzez sprawdzenie wartości wycieku) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe);

– badanie szczelności (spadek ciśnienia w zamkniętym zbiorniku-„objętości”) podzespołów gotowych oraz trwałe oznakowanie produktu (drukarki atramentowe);

 

Produkujemy podajniki szczebelkowe oraz dosypujące, transportery oraz urządzenia do transportu międzyoperacyjnego. Budujemy nowe stanowiska testujące dla przemysłu AGD oraz modernizujemy maszyny używane przez naszych klientów.

 

PROMATIK transferuje automatyczne linie technologiczne z fabryk lokowanych najczęściej w zachodniej części Europy do fabryk w Polsce. Podejmujemy się projektów polegających na przeniesieniu automatycznych linii produkcyjnych do Polski. Zadania takie są realizowane przez zespół naszych mechaników, elektryków i automatyków. Zapewniamy sprawdzenie działania urządzeń przed transferem, własny demontaż linii oraz nadzór nad Państwa załadunkiem w miejscu źródłowym; nadzór nad Państwa wyładunkiem w miejscu przeznaczenia, własny montaż oraz własne uruchomienie i wstępny test uruchomieniowy.

URZĄDZENIA DLA

PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY

TWORZYW SZTUCZNYCH

AGD

SAMOCHODOWY

GUMOWY I CHEMI GOSPODARCZEJ

ELEKTROTECHNICZNY

METALOWY

 

Obserwuj nas

© Copyright 2020 by Promatik sp. z o. o. sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone

info@promatik-kielce.com.pl

(48) 412 435 055

Bilcza
ul. Szafirowa 37

26-026 Morawica

Kontakt

Adres