Trzy linie automatyczne składające się kolejno z dziewięciu, ośmiu oraz siedmiu stacji, na których montowane są kolejne elementy części samochodowych. Maszyna korzysta z systemu traceability identyfikującego zeskanowane detale.

 

Linia automatyczna

 

Maszyna wykonuje automatyczny montaż części samochodowych. Stanowisko montażowe posiada sześciopozycyjny stół obrotowy, na którym montuje się kolejne elementy, po czym następuje kontrola jakości między innymi pod kątem ilości smaru, czy obecności wszystkich elementów.

 

Montaż części
samochodowych

 

Maszyna służy do skręcania oraz nitowania zaworu tłoka. Moduł skręcania realizowany jest za pomocą serwonapędu. W skład układu automatycznego podawania nakrętki wchodzą: podajnik wibracyjny miskowy, liniowy, układ pojedynkowania i przenoszenia nakrętki.

 

Skręcanie i nitowanie

 

Urządzenie przeznaczone jest do testu dwóch rodzajów filtrów, który obejmuje kontrolę wizyjną jakości oraz ilości otworów w badanym filtrze. Wykorzystane elementy: podajniki taśmowe, wibracyjne oraz liniowe. Maszyna podzielona jest na pięć stacji: załadunek, inspekcja wizyjne, kontrola wizyjna, rozładunek oraz znakowanie mikroudarowe.

 

Testowanie filtrów

 

Tester szczelności ze stołem obrotowy z narzędziami wymiennymi. Narzędzia kontrolują kompletność, głębokość, nacisk oraz szczelność komponentów. Następnie detale zostają oznaczone podczas rotacji stołu oraz automatycznie rozładowane.

 

Tester szczelności
Konektorów

 

Linia maszyn wykonująca szereg operacji montażowych lub wspomagających na częściach samochodowych. Każda kolejna stacja weryfikuje poprawność operacji poprzedniego stanowiska.

 

Linia montażu części
samochodowych

 

Automatyczny montaż komponentu, kontrola wizyjna poprawności montażu, a następnie kontrola siły dźwigni oraz sprężyny, przy czym uczestniczy robot. Komponenty zostają naoliwione oraz oznakowane laserem. Gotowy komponent trafia do operatora taśmociągiem.

 

Montaż i test

 

Urządzenie składa się z dwóch identycznych zespołów kontrolno-pomiarowych. Na każdym ze stanowisk urządzenia wyodrębnione są dwa narzędzia realizujące odrębne funkcje testowe komponentu. Urządzenie wyposażone jest we własne oświetlenie zamontowane w górnej części stanowiska.

 

Test szczelności rur

▪ INNE
▪ ZNAKOWARKI 
▪ TESTERY SZCZELNOŚCI
▪ KONTROLA WIZYJNA

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do automatycznego wkładania zatyczki w klamkę bezpośrednio po procesie wtrysku. Stanowisko zintegrowane w klatce robota Sepro, który odbiera detale z formy wtryskowej i odkłada je na stacji obcinania. Urządzenie wyposażone jest w robota KUKA, który wykonuje kolejną część cyklu.

Urządzenie wyposażone w robota KUKAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maszyna przeznaczona do automatycznego montażu elementu gniazdek podwójnych – tulejek prądowych. Stanowisko składa się z sześciu stacji automatycznych, na których następuje załadunek komponentów, skręcanie i rozładunek tulejek prądowych oraz czyszczenie gniazd.

Automatyczny montaż elementu gniazdek

 

 

 

 

 

Znakowarka laserowa współpracująca z robotem, detal przeznaczony do znakowania przechwytywany jest przez ramie robota. Następnie przenoszony jest do miejsca, gdzie laser wykonuje znacznik, bezdotykowo, błyskawicznie i bezpiecznie.

Znakowarka Laserowa współpracująca z robotem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maszyna przeznaczona do automatycznego montażu elementu gniazdek podwójnych – tulejek prądowych. Stanowisko składa się z sześciu stacji automatycznych, na których następuje załadunek komponentów, skręcanie i rozładunek tulejek prądowych oraz czyszczenie gniazd.

Automatyczny montaż uchwytów

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nas

© Copyright 2020 by Promatik sp. z o. o. sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone

info@promatik-kielce.com.pl

(48) 412 435 055

Bilcza
ul. Szafirowa 37

26-026 Morawica

Kontakt

Adres