KONTROLA WIZYJNA

OBECNOŚĆ ORAZ SPRAWDZENIE POZYCJI

Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie:

Kontroli wizyjnej

mającej na celu detekcję obecności oraz sprawdzenie pozycji części. Przykład takiej aplikacji to wizyjna kontrola części na transporterze oraz współpraca z robotem przemysłowym.

Kontroli wizyjnej w trakcie procesu.

Przykłady takich aplikacji to: system kontroli poprawności naklejenia etykiety, kontrola prawidłowości montażu, sprawdzenie poprawności nadruku daty ważności produktu za pomocą OCR; Kontrola pozycji etykiety; stanowisko kontroli poprawności montażu.

Systemu kontroli wizyjnej

mającej na celu sprawdzenie i rozróżnianie typu produkowanych części. Przykład takiej aplikacji to analiza wizyjna typu części zakładanych ręcznie przez operatora i automatyczne przezbrajanie maszyny, aby zapewnić produkcję dedykowaną do danego typu.

Kontroli wizyjnej po procesie.

Przykładowo: ostatnim stanowiskiem linii montażowej może być stanowisko do kontroli jakości i kompletności montażu połączone z systemem automatycznego odrzucania części wadliwych.